Odmowa kredytu hipotecznego – dlaczego bank odrzucił wniosek

Odmowa kredytu hipotecznego

Odmowa kredytu hipotecznego przytrafić może się każdemu.  Jeszcze do niedawna większość klientów nie wiedziała, dlaczego bank odmawia im udzielenia wsparcia. Zmieniało to wdrożenie RODO do Prawa bankowego. Nakłada ono m.in. na banki obowiązek podania czynników, które wpłynęły na negatywną ocenę zdolności kredytowej. Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy kredytu hipotecznego?

Brak zdolności finansowej

Brak zdolności kredytowej to najczęstszy powód odmowy przyznania kredytu hipotecznego. Na zdolność finansową wnioskodawcy wpływa wiele elementów m.in. wysokość dochodów i ich regularny wpływ na konto, rodzaj zatrudnienia, posiadane zobowiązany finansowe, miesięczne koszty utrzymania, wiek, dotychczasowa historia kredytowa. Jeśli bank oceni, że dochody są zbyt niskie lub sytuacja finansowa niestabilna to może odmówić udzielenia kredytu hipotecznego. Będzie to wynika z tego, że instytucja kredytująca będzie miała poważne obawy co do spłaty zadłużenia.

Zobacz dokładnie od czego zależy nasza zdolność kredytowa oraz jak można ją obliczyć korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej.

Zła historia kredytowa

W czasie rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny wnikliwie analizowana jest historia kredytowa wnioskodawcy. Źle widzialnie są niespłacone zadłużenia, a także wszelkie opóźnienia w spłacie rat pożyczek, kredytów, zakupów na raty itp. Istotne jest również to, że na niekorzyść wnioskodawcy działa również całkowity brak historii kredytowej. Budzi to nieufność banku.

Zobacz również, od czego zależy koszt kredytu hipotecznego.

Brak zabezpieczenia kredytu hipotecznego

Pożyczając pod hipotekę, trzeba liczyć się z tym, że zabezpieczeniem kredytu będzie nieruchomość. Bank analizując wniosek kredytowy, pod uwagę bierze więc wartość nieruchomości. Zazwyczaj wycenę zleca zewnętrznej firmie. Problem pojawia się wtedy, gdy okazuje się, że wartość nieruchomości została oceniona na niższą niż kwota kredytu, o jaką się wnioskuje. W tym wypadku odmowa kredytu hipotecznego jest niemal gwarantowana.

By bank zaakceptował wniosek kredytowy, potrzebny jest również odpowiedni wkład własny. Więcej na ten temat, znajduje się w artykule – Kredyt mieszkaniowy z wkładem własnym.

Odmowa kredytu hipotecznego z powodu wieku

Bank oceniając wniosek o kredyt hipoteczny, analizuje nie tylko czynniki finansowe, ale też cechy psychofizyczne wnioskodawcy takie jak stan zdrowia, stan cywilny, płeć, wiek. Odmowa kredytu hipotecznego najczęściej powiązana jest z wiekiem wnioskującego. Ten może być zbyt wysoki lub zbyt niski. Instytucje kredytujące najchętniej kredytów na zakup mieszkania udzielają osobom w grupie wiekowej 25-60 lat. Osoby w tym wieku, mają stabilną pracę oraz czas na spłatę wieloletniego kredytu. Oznacza to, że jest duża szansa spłaty pożyczki w terminie.

Related Post