Kalkulator zdolności kredytowej – sprawdź swoje możliwości kredytowe

kalkulator zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa to jeden z najważniejszych czynników przyznania lub odrzucenia wniosku o kredyt hipoteczny, gotówkowy czy na samochód. O tym, czy klient posiada zdolność, czy też nie decyduje bank na podstawie wnikliwej analizy przedstawionych dokumentów, a także historii kredytowej. Zdolność można też oszacować samodzielnie. Aby sprawdzić swoje możliwości kredytowe, potrzebny jest kalkulator zdolności kredytowej. Gdzie go znaleźć i jak z niego skorzystać?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytową definiuje ustawa o Prawie bankowym. Najprościej mówiąc, jest ona informacją, czy kredytobiorca będzie w stanie spłacić w całości zaciągnięty w banku kredyt w określonym czasie. Jako całość kredytu uznaje się zarówno pożyczony kapitał, jak i doliczone do niego odsetki. Zdolność kredytowa badana jest przez bank po złożeniu wniosku o finansowanie. Do jej oceny każdy z banków podchodzi indywidualnie i wylicza ją na podstawie własnych kryteriów. Pozwala to ustalić, jak duży kredyt i na jakich warunkach jest w stanie zaoferować.

Zobacz, co brać pod uwagę wybierając kredyt hipoteczny.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Analizując zdolność kredytową, bank pod uwagę bierze wiele różnych czynników. Ważne są zarówno te finansowe, jak i psychofizyczne. Bank przy analizie dokonuje własnej oceny punktowej danego czynnika. To, które będą najważniejsze, zależy od indywidualnych założeń banku. Nie mniej jednak do najważniejszych elementów wpływających na zdolność finansową przy kredycie zalicza się:

  • wysokość i źródło dochodu (w tym forma i czas zatrudnienia),
  • wysokość wydatków w porównaniu do dochodów,
  • wiek kredytobiorcy,
  • sytuacja rodzinna kredytobiorcy,
  • wysokość wkładu własnego,
  • historia kredytowa i obecne zadłużenie,
  • historia płatnicza w biurach informacji gospodarczej.

Te czynniki ważne są dla każdego banku i w dużej mierze wpływają na ocenę zdolności kredytowej. Dopiero po ich oszacowaniu bank bierze pod uwagę te mniej znaczące jak np. miejsce zamieszkania czy wykształcenie.

Zobacz również, co warto wiedzieć o kredycie hipotecznym.

Kalkulator zdolności kredytowej – oblicz zdolność samodzielnie

Chociaż banki same wyliczają zdolność kredytową, to przed wnioskowaniem o kredyt czy pożyczkę, powinno się podjąć próbę samodzielnego jej wyliczenia. Pozwoli to wstępnie oszacować, czy w ogóle ma się szansę na otrzymanie kredytu, w jakiej wysokości i na jakich warunkach. Pozwoli to uniknąć przekredytowania, czy sytuacji, w której długi przekraczają możliwości finansowe i powodują zachwianie domowego budżetu.

Sprawdź, czy opłaca się wcześniejsza spłata kredytu.

Najprostszym sposobem na poznanie swoich możliwości kredytowych jest kalkulator zdolności kredytowej. Wpisuje się do niego podstawowe informacje dot. swojej aktualnej sytuacji finansowej m.in. wysokość miesięcznych dochodów i zobowiązań – na tej podstawie dokonywane są obliczenia. Kalkulator zdolności kredytowej dostępny jest bezpłatnie w Internecie. Jego działanie jest intuicyjne i proste. Dzięki temu z narzędzia może skorzystać każdy.

Related Post