Jakie czynniki wpływają na koszt kredytu hipotecznego?

koszt kredytu hipotecznego

Zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego to poważny krok, a nierzadko najważniejsza inwestycja w życiu. Warto zatem, jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji, sprawdzić, jakie czynniki mają realny wpływ na koszt kredytu hipotecznego.

Wybór banku

Koszty kredytu różnią się w zależności od banku, który takiego zobowiązania udziela. Właśnie dlatego przyszli kredytobiorcy odwiedzają oddziały różnych instytucji, samodzielnie porównują oferty lub korzystają z pomocy doświadczonych profesjonalistów – wybór najlepszego rozwiązania to potężne wyzwanie, którego skutki odczujemy przez kolejne lata. Od czego zależy więc koszt kredytu hipotecznego?

Przede wszystkim liczy się skala oprocentowania, na którą składają się dwa podstawowe czynniki: stopa procentowa oraz marża. Stopa procentowa może ulec zmianie, a jej wysokość nie jest ustalana przez bank. Decyzja o wysokości stopy procentowej leży tylko i wyłącznie po stronie Banku Centralnego, a jej spadek automatycznie obniża oprocentowanie kredytu. Marża, którą określa się m.in. na podstawie waluty, zdolności kredytowej, wysokości prowizji, wkładu własnego kredytobiorcy, historii kredytowej czy rodzaju nieruchomości, jest ustalana przez bank.

Kredytobiorcy mogą wybierać między oprocentowaniem stałym i zmiennym. O ile oprocentowanie zmienne często okazuje się bardziej korzystne finansowo, o tyle oprocentowanie stałe daje większy komfort i pewność co do wysokości zobowiązania.

Zobacz również co jeszcze brać pod uwagę, wybierając kredyt hipoteczny w banku.

Koszt kredytu hipotecznego a prowizja dla banku

Jednym z istotnych elementów składających się na ostateczny koszt zobowiązania jest prowizja, jaką bank pobiera za udzielenie kredytu. Jej wysokość, podobnie jak marża, zależy od wewnętrznych ustaleń danej instytucji, jednak zwykle waha się w granicach 1-3% kwoty kredytu. Warto zaznaczyć, że prowizja nie zawsze jest opłacana jednorazowo- niektóre banki dopuszczają rozłożenie zobowiązania na części i spłatę wraz z kolejnymi ratami kredytu.
Wysokość prowizji zależy przede wszystkim od kwoty zobowiązania, czasu na spłatę kredytu, rodzaju nieruchomości i indywidualnej zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Czynniki dodatkowe

Na koszt kredytu hipotecznego wpływa również wysokość ubezpieczenia. Banki oczekują bowiem nie tylko ubezpieczenia samej nieruchomości, ale także np. wkładu własnego, jeśli był szczególnie niski. Zdarzają się wymogi co do ubezpieczenia na wypadek śmierci kredytobiorcy czy utraty źródła dochodu. Rata kredytu wzrośnie więc z każdą dodatkową polisą, a w przypadku nieruchomości należy liczyć się dodatkowo z ubezpieczeniem pomostowym.

Jeśli chcemy wiedzieć ile nas będzie kosztować rata kredytu, warto sprawdzić kalkulator rat kredytowych.

Istotnym czynnikiem jest okres kredytowania: im dłuższy, tym ostateczny koszt kredytu hipotecznego będzie wyższy. Spłacanie wyższych rat miesięcznych jest więc bardziej korzystne finansowo, jednak nie dla każdego osiągalne, stąd też czas spłaty może sięgnąć maksymalnie nawet 35. lat.
Nie bez znaczenia są także:

  • forma spłaty (raty stałe lub malejące),
  • wcześniejsza spłata kredytu,
  • produkty cross sell,
  • tzw. wakacje kredytowe,
  • źródło dochodów kredytobiorcy.

Warunki kredytowania będą różnić się w zależności od wybranego banku, sytuacji i zdolności kredytowych wnioskodawcy, bieżących decyzji Banku Centralnego i wielu innych czynników, takich jak skorzystanie z dodatkowych usług oferowanych przez daną placówkę (karty kredytowe, konta walutowe itp.) czy czasu kredytowania. Na pewno warto dobrze przyjrzeć się dostępnym rozwiązaniom, by skorzystać z najkorzystniejszej oferty dopasowanej do konkretnych potrzeb. Rata kredytu na miarę naszych możliwości to lżejsza spłata zobowiązania i spokój na kolejne lata.

Related Post